ZPAP

PRO ARTE
Wystawy
w Galerii
PRO ARTE
Salonie Sztuki
Okrjgu Zielonogsrskiego
ZPAP

10.11 - 24.11.2018Tomek i przyjaciele | Tomasz Starzyński, Anna Wojewoda, Ewa Balawajder, Ewa Dębowska, Sebastian Starzyński, Waldemar Mróz, Wojciech Gurawski - malarstwo
12.10 - 06.11.2018Tadeusz Maszkiewicz | Rysunki Zielonej Gsry i okolic
08.09 - 16.09.2018Konkurs na plakat – Dni Zielonej Gsry WINOBRANIE 2018
24.08 - 07.09.2018Wojciech Plust | MALARSTWO
06.07 - 29.07.2018Agata Kaczuk-Jagielnik | SPOJRZENIA | malarstwo
19.05 - 27.05.2018NOC MUZESW | wystawa artystsw Okrjgu Zielonogsrskiego ZPAP
20.04 - 05.05.2018Roma Pilitsidis | ZAMKNIJTE W  KWADRACIE | malarstwo
23.03 - 05.04.2018Halina Nowicka | NIECH SIJ &WIJCI | malarstwo
16.02 - 09.03.2018Dariusz Miliqski | STRA/NIK BAJEK | malarstwo
01.12 - 14.12.2017Klaudia Mostowik | malarstwo
13.10 - 28.10.2017Dorota Komar-Zmy6lony | malarstwo
29.09 - 12.10.2017Katarzyna Weso3owska-Waszkowska | malarstwo
02.09 - 10.09.2017III edycja Ogslnopolskiego Konkursu na plakat
"Dni Zielonej Gsry - Winobranie 2017" | wystawa pokonkursowa
23.06 - 08.07.2017Tomasz Klimczyk | JEDYNIE PIJKNO | malarstwo
02.06 - 16.06.2017Kamil Niewiqski | GABINET OSOBLIWEGO ARTYSTY | rze
19.05 - 02.06.2017Katarzyna Szurkowska | IMPRESJE | malarstwo
05.05 - 19.05.2017Robert Bubel | Magazyn cudsw | malarstwo
21.04 - 04.05.2017Witold Stelmachniewicz | COMMENTCEPTION | malarstwo
31.03 - 11.04.2017Dariusz Bareya | HUMAN'S LIGHT AND SHADE | fotografia
17.03 - 29.03.2017Lidia Domaga3a | ROZMOWA | malarstwo
03.03 - 16.03.2017Ma3gorzata Bukowicz, Anna Zawadzka-Dziuda | SFERA KOBIET | bi?uteria, rysunek, malarstwo
17.02 - 03.03.2017Grzegorz Leon Piotrowski | DROGA | malarstwo
07.01 - 21.01.2017Ewa Balawajder | EWA – ABSTRAKCYJNIE | malarstwo
26.11 - 11.12.2016Ma3gorzata Bukowicz | LUNY | obiekty ceramiczne, rze
15.10 - 05.11.2016Mira Skoczek-Wojnicka | MIRA ARTE | malarstwo
23.09 - 07.10.2016Marzena C. Karcz | XX Jubileusz w Galerii Pro Arte | malarstwo
03.09 - 13.09.2016Pokonkursowa wystawa plakatu „Dni Zielonej Gsry WINOBRANIE 2016”
29.07 - 12.08.2016Tomasz i Sebastian Starzyqscy | BRACIA MALARZE | malarstwo
15.07 - 27.07.2016Anka Wojewoda | RECARTLING 2012–2016
09.07 - 13.07.2016Szymon Teluk | REBUS | malarstwo
17.06 - 02.07.2016Liwia Litecka, Cezary Bednarczyk | PORTRET O WIELU TWARZACH | malarstwo
27.05 - 10.06.2016Micha3 Bajsarowicz | TORSO | malarstwo
06.05 - 20.05.2016Helena Zadrejko | D,WIJKI KOLORU | malarstwo
23.04 - 05.05.20165 POKOI – GDZIE SZTUKA SPOTYKA SIJ Z WNJTRZEM | Agnieszka Fr1ckowiak, Dorota Jjdruch-Witkowska, Agnieszka Kujawa-Bartosik, Magdalena Limbach, Dana Saga Tomaszewska
12.04 - 20.04.2016Malwina Borek, Patryk Pa3ka, Klaudia Dobek, Marta Stepek | Dyplomy ucznisw Zespo3u Szks3 Plastycznych w Zielonej Gsrze
18.03 - 02.04.2016Magdalena #azar-Massier | STAN NA DZI& | malarstwo
13.02 - 27.02.2016Ma3gorzata Martyniak | MALARSTWO
13.11 - 27.11.2015bOrdiUra | wystawa ilustracji i komiksu
02.11 - 12.11.2015Marek Lalko | Album/N | fotografia
16.10 - 30.10.2015Bo?ena Cajdler-Gruszkiewicz | MALARSTWO
19.09 - 30.09.2015Krzysztof Ryfa | TRUE ART | malarstwo
05.09 - 13.09.2015Ogslnopolski konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Gsry – Winobranie 2015
10.07 - 24.07.2015Ireneusz Pruszyqski | malarstwo
12.06 - 26.06.2015 MY' 60 LAT - malarstwo, grafika, rze
- wystawa z okazji 60-lecia Okrjgu Zielonogsrskiego ZPAP
15.05 - 29.05.2015Agnieszka Kujawa-Bartosik | ULTRAMARYNA, CERULEUM, INDYGO
23.04 - 07.05.2015Agnieszka Jacyno, Jolanda Jeklin | NASZE SPOJRZENIA
18.04 - 07.05.2015Andrzej Bembenek | Wszystko, co sij wydarzy3o wci1? trwa i trwa... | malarstwo
10.04 - 20.04.2015Joanna Frydrychowicz, Krzysztof Skrzypczyk | PLAKATY
21.03 - 08.04.2015Ma3gorzata Pi1tek-Grabczyqska | PODRS/ Q NIEZNANYM WIDOKOM
07.03 - 18.03.20155 X SZTUKA NA WYNOS | Anna Nabel-Myszkiewicz, Anna Stoksik-Markuszewska, Katarzyna Heba, Olga Lemiqska, Dorota Polaczek
25.02 - 06.03.2015Adam W. Bagiqski | MALARSTWO
07.02 - 20.02.2015Anna Zawadzka-Dziuda | PLASTYKA | malarstwo
14.11 - 06.12.2014Ma3gorzata Bukowicz | RZE,BA - OBIEKTY WYBRANE
17.10 - 28.10.2014SOLARY | Katarzyna Kutzmann-Solarek, Ireneusz Solarek
26.09 - 06.10.2014WYSTAWA, KTSREJ NIE BY#O | Stanis3aw Antosz 1949-2004
05.09 - 24.09.2014Raymond Holweck, Bernard Latuner, Magaki Merklen, Alexandra Prajer, Lucienne Smagala | TACY JESTE&MY
30.07 - 14.08.2014Leopold Kolbiarz | UP#YW CZASU | malarstwo, rysunek
05.07 - 19.07.2014Roma i Telemach Pilitsidis | DWUZNACZNO&F REALIZMU | malarstwo
13.06 - 26.06.2014 Rados3aw Czarkowski |   Y   | malarstwo, rysunek
24.05 - 07.06.2014 Martyna Krutulska-Krechowicz | P#AKAF MO/NA TYLKO RAZ | rysunek
25.04 - 08.05.2014 Jerzy Fedro | MSJ PORTRET | rysunek
28.02 - 14.03.2014 Katarzyna Adamiak-Ja6nikowska | POSZUKIWACZE PERE# | malarstwo
11.01 - 25.01.2014 Lidia Domaga3a, Grzegorz Sitek, Bo?ena Uryga-M1czyqska | TRZY &WIATY | malarstwo i ceramika
08.11 - 22.11.2013 Roland Kozlowski | RED-HOT Abstract Expressionism | malarstwo
05.10 - 26.10.2013 Dorota Komar-Zmy6lony | MALARSTWO i RYSUNEK
06.09 - 21.09.2013 Woytek Ryga3o | CO& SREBRNEGO II | bi?uteria autorska
13.08 - 30.08.2013 Natalia Pastuszenko | MGNIENIA | malarstwo
12.07 - 27.07.2013 Agnieszka Kujawa-Bartosik, Katarzyna Weso3owska-Waszkowska | LATO... | malarstwo
01.06 - 28.06.2013 Ewa Kwasniewska | KOBIECE PEJZA/E | malarstwo
07.05 - 16.05.2013 Micha3 Sarnowski | Biomasa | wybrane realizacje cyklu z lat 2011-2012
05.04 - 21.04.2013 Ma3gorzata Lazarek | SPS#DZIELNIA MALARSKA | malarstwo
01.06 - 15.06.2012 Pracownia SITODRUK | Wydzia3 Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych UZ | 1998 - 2012
18.05 - 30.05.2012 Janusz Skiba - Deszczowe fascynacje - fotografia | grafika | malarstwo
13.04 - 28.04.2012 Wojciech Plust - To co ukryte - malarstwo
25.11 - 10.12.2011 Helena Zadreyko - Artystka i muza - malarstwo
04.11 - 16.11.2011 O wie?y raz jeszcze... - Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
14.10 - 27.10.2011 AMSTERDAM - Agnieszka Graczew-Czarkowska | Rados3aw Czarkowski
04.10 - 08.10.2011 Wystawa plastyczna   z okazji 25-lecia "Domu Harcerza" w Zielonej Gsrze
22.09 - 01.10.2011 Jacek Fr1ckiewicz - Rysunek satyryczny
17.06 - 05.07.2011 Anna Bembenek - Obrazy z szuflady | malarstwo
27.05 - 14.06.2011 Edward Mirowski - MALARSTWO
29.04 - 14.05.2011 Roma Pilitsidis - MALARSTWO
25.03 - 10.04.2011 Przemys3aw Gapiqski - MALARSTWO
03.12 - 14.12.2010 NEXT - Mariusz Kowalski, Magdalena #azar-Massier, Klaudia Mostowik, Krystyna Prz1dka, Katarzyna Szurkowska, Patrycja Wilczek
05.11 - 20.11.2010 Kajetan Pasztu3a - RYSUNEK
15.10 - 30.10.2010 #ukasz Huculak - „Fwiczenia z psychokinezy” - malarstwo
25.09 - 13.10.2010 Břetislav Kovařík - „HUMOR SAPIENS” - rysunek satyryczny
04.09 - 11.09.2010 Profesorowie i absolwenci - wystawa z okazji jubileuszu 35-lecia Zespo3u Szks3 Plastycznych w Zielonej Gsrze
18.06 - 29.06.2010 Bogumi3 Hoder - W ZAMKNIJTYM KALEJDOSKOPIE - malarstwo
14.05 - 29.05.2010 Kazimierz Kalkowski - rze
20.04 - 30.04.2010 Anna Nabel-Myszkiewicz - „FALA”
26.02 - 10.03.2010 Adam Wojciech Bagiqski - Malarstwo
22.01 - 02.02.2010 Sylwester Mocur - „Do diab3a z przys3owiami” - grafika cyfrowa
04.12 - 15.12.2009 Robert Tomak - Ma3e i wijksze formy rze
01.12 - 03.12.2009 WYSTAWA DYPLOMOWA - Ma3gorzata Tokarska i Martyna Krutulska-Krechowicz
13.11 - 24.11.2009 Barbara Domaga3a Wilson - "Jack and Friends" - malarstwo
02.10 - 26.10.2009 GRONO - malarstwo, grafika, rze
- wystawa z okazji 55-lecia Okrjgu Zielonogsrskiego ZPAP
18.09 - 26.09.2009 Robert Szecswka - RYSYNEK SATYRYCZNY
04.09 - 15.09.2009 Dorota Komar-Zmy6lony - MALARSTWO | Piotr Gadek - RZE,BA
19.06 - 30.06.2009 Katarzyna Weso3owska-Waszkowska - MALARSTWO
22.05 - 02.06.2009 Jacek Papla - "ZAPIS" - grafika
24.04 - 05.05.2009 Jaros3aw 3ukasik - "OBRAZY NIEOSTATNIE" - malarstwo
20.03 - 02.04.2009 Zenon Polus - "Wielkie mi to HALO... VI" - nowy alfabet, obiekty
30.01 - 13.02.2009 Tomasz Daiksler, Aleksandra Dyba6, Natalia Janigacz, Dominika Radziqska, Jolanta Surzykiewicz - MALARSTWO | RYSUNEK
29.10 - 12.11.2008 Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE,BA
17.10 - 26.10.2008 NATURA OPTIMA - Gra?yna Michalak-Bazylewicz, Stanis3aw Dziubak, Zdzis3aw Bazylewicz
27.09 - 06.10.2008 Zbigniew Jujka - RYSUNEK PRASOWY
05.09 - 14.09.2008 OGSLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT PLAKATU WINOBRANIOWEGO | DNI ZIELONEJ GSRY - WINOBRANIE 2008
wystawa pokonkursowa
28.06 - 14.07.2008 KOMPILACJE - wystawa artystsw Oddzia3u Tarnowskiego ZPAP
13.06 - 24.06.2008 Przemys3aw Tyszkiewicz - Grafika
15.05 - 27.05.2008 Krzysztof Pasztu3a - MALARSTWO
18.04 - 29.04.2008 Agnieszka Bar | Agnieszka Kajper - SZK#O ARTYSTYCZNE
21.03 - 02.04.2008 BETWEENUS - malarstwo | rze
15.02 - 29.02.2008 Jerzy Fedro - Grafika | Rysunek
30.11 - 14.12.2007 Anna Jarnuszkiewicz - MALARSTWO, RYSUNEK - Warszawa
16.11 - 27.11.2007 KORPORACJA TRYLOBIT - „POZA” - Anna Nabel-Myszkiewicz, Igor Myszkiewicz, Marek Szpak
26.10 - 14.11.2007 Agata Buchalik-Drzyzga - Malarstwo, papier rjcznie czerpany
40-lecie pracy twsrczej
07.09 - 16.09.2007 OGSLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT PLAKATU WINOBRANIOWEGO | DNI ZIELONEJ GSRY - WINOBRANIE 2007
wystawa pokonkursowa
03.09 - 05.09.2007 Ma3gorzata Go3ucka - "... NR MIESZKANIA 5/32" - malarstwo - obrona pracy licencjackiej
29.06 - 10.07.2007 Wanda Ju6ciqska - AKWARELA - Gorzsw Wlkp.
25.06 - 28.06.2007 Grzegorz Ogsrek - MALARSTWO, PROJEKTOWANIE GRAFICZNE - (obrona pracy magisterskiej, Katedra Sztuki UZ)
25.05 - 05.06.2007 Micha3 Bajsarowicz - MALARSTWO - Gorzsw Wlkp.
13.04 - 24.04.2007 Henryk Krakowiak - MALARSTWO - Letnica
16.03 - 28.03.2007 Stanis3aw Stach - MALARSTWO - Olkusz
16.02 - 03.03.2007 Agnieszka Filar - LINORYT - Zielona Gsra
06.10 - 21.10.2006 "Baby Warmiqskie" - malarstwo, rysunek - Olsztyn
Czerwiec 2006 5-lecie Uniwersytetu Zielonogsrskiego, Festiwal Nauki - Zielona Gsra 2006. "Dialog Cia3a" - Przemys3aw Gapiqski, Karol Radziszewski (Szu Szu).
Aleksandra Wojciechowska-Waszkowska "Integracja Sztuk" - muzyka, malarstwo
- Instytut Muzyki UZ. Kurator: Konrad Schiller - Uniwersytet Warszawski.
16.12 - 26.12.2005 Telemach Pilitsidis - malarstwo - G3ogsw
14.10 - 24.10.2005 Bogumi3a Prjgowska - grafika, rysunek - Toruq
01.07 - 14.07.2005 Marek Szpak "Magia Cia3a" - infografia (obrona pracy magisterskiej, Instytut Sztuki UZ)
01.07 - 14.07.2005 Robert Tomak - rze
22.04 - 04.05.2005 Anna Nabel "Moira" - infografia - Zielona Gsra
28.01 - 14.02.2005 Monika Wochniak - malarstwo, grafika - Poznaq
26.11 - 24.12.2004 Hanna Ograbisz-Krawiec - malarstwo, rze
22.10 - 30.10.2004 Witold Michorzewski - plakat - Zielona Gsra
07.10 - 22.10.2004 Rysownicy "Przekroju" - Marcin Maciejowski, Wilhelm Sasnal, Marek Raczkowski - Warszawa
21.05 - 02.06.2004 Przemys3aw Gapiqski - malarstwo - Zielona Gsra
23.04 - 14.05.2004 Igor Myszkiewicz - rysunek - Zielona Gsra
02.04 - 15.04.2004 Jerzy Wojciech Bielecki - malarstwo - Olsztyn
12.03 - 22.03.2004 Pawe3 Bitka "Szalone No?yczki" - projekt scenografii do spektaklu - Kraksw
27.02 - 07.03.2004 Zenon Korytowski - malarstwo - Tuchola
15.10 - 25.10.2003 Wac3aw Serdeczny "Obrazy" - malarstwo - Zielona Gsra
26.09 - 05.10.2003 Magdalena Gryska - malarstwo - Zielona Gsra
10.09 - 20.09.2003 Sven Hoffmann - fotografia, Frank Lipka - rze
06.06 - 17.06.2003 Dorota Komar-Zmy6lony - malarstwo - Zielona Gsra
13.05 - 26.05.2003 Jerzy i Andrzej G3uszkowie - malarstwo, pastele i projekty wnjtrz - Wroc3aw
11.04 - 25.04.2003 Aleksandra Fichna-Che3kowska - malarstwo - Zielona Gsra
14.03 - 24.03.2003 "Pokolenie" - Anna Bembenek, Andrzej Bembenek, Olgierd Ciszak, Marcin Fajfruk, Przemys3aw Gapiqski, Sylwester Mocur, Igor Myszkiewicz, Anna Nabel, Marcin Ponomarew, Marek Szpak - malarstwo, grafika, rysunek, fotografia. Muzyka: S3awomir Koz3owski - Zielona Gsra
21.02 - 05.03.2003 Zofia Biliqska - rze
22.11 - 30.11.2002 Helena Jacyno - malarstwo, grafika, wycinanki - Lwsw
09.09 - 20.09.2002 Artur Wochniak - rzeWolfgang Thiel - pastele - Berlin. Anna i Kazimierz Sitowie - szk3o - Poznaq
24.05 - 03.06.2002 Agata Buchalik-Drzyzga "Skrawki ?ycia" - papiery, grafiki - Zielona Gsra
26.04 - 24.05.2002 Krystyna Nowakowska "Anio3y Czasu" - rze
09.03 - 14.03.2002 Jerzy Panek - pastele, rysunki, grafiki - ze zbiorsw Galerii "Artemis" - Kraksw. | Szk3o, porcelana, ceramika ze zbiorsw Galerii "Opera" - Warszawa