KONKURSY

Filharmonia Sudecka - Konkurs na logo

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu ogłasza Konkurs na logo. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo naszej instytucji, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów reprezentacyjnych i działań promocyjnych. Konkurs ma charakter zamknięty, co oznacza, że ogłoszenie ukazuje się w trybie publicznym i powszechnym.

do 16 kwietnia 2021

więcej

Salon Wiosenny 2021

Prace plastyczne na Salon Wiosenny mogą zgłaszać osoby pełnoletnie: absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, absolwenci liceów plastycznych, studenci kierunków artystycznych ostatnich lat oraz inne osoby aktywnie uprawiające twórczość artystyczną.

do 23 kwietnia 2021

więcej

Biennale Obrazu "Quadro Art" Łódź 2021

Okręg Łódzki Związku Polskich Artystów Plastyków ogłasza otwarcie konkursu malarskiego - VII Międzynarodowego Biennale Obrazu "Quadro Art" Łódź 2021, pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do udziału zaproszeni są artyści profesjonalni, malarze z Polski i z zagranicy.
Cykliczne organizowanie Międzynarodowego Biennale Obrazu QUADRO ART ma na celu wzajemną wymianę artystycznych doświadczeń i inspiracji ludzi tworzących obrazy.Ukazanie potencjału i siły sztuki w bogactwie współczesnych kierunków, różnorodności stylistyk i technik malarskich. Ważnym celem jest także udokumentowanie zmian rozwojowych we współczesnym malarstwie na przestrzeni kilku dekad. Tworzenie takich wydarzeń służyć ma powiększaniu integracji artystów i promocji ich sztuki. Pierwszą zasadą Biennale Quadro Art jest pełna akceptacja każdego sposobu artystycznej wypowiedzi na płótnie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich artystów profesjonalnych,pragnących zaprezentować swoją indywidualną osobowość twórczą.

do 30 kwietnia 2021

więcej