KONKURSY

Allegro Prize 2022 - Międzynarodowy konkur dla artystów sztuk wizualnych

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni artystycznych, a także twórcy, którzy nie ukończyli studiów artystycznych, ale mogą wykazać się działalnością artystyczną. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
Zasady konkursu w skrócie:
Celem konkursu „Allegro Prize 2022” jest wsparcie i promocja sztuk wizualnych, poprzez wyłonienie nowych talentów, wsparcie finansowe najbardziej utalentowanych artystów oraz danie im możliwości zaprezentowania swoich prac na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki temu, miłośnicy sztuki, kuratorzy, kolekcjonerzy i właściciele galerii z całego świata mogą zapoznać się z twórczością artystów sztuk wizualnych.

do 27 września 2022

więcej

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.

do 10 października 2022

więcej

Ogólnopolska Wystawa Sztuki – 47. SALON ZIMOWY

Organizatorzy Salonu, pomni chlubnych tradycji związanych z tą wystawą, zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na kolejną edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 47 Salon Zimowy swoich dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinach: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba.

do 31 października 2022

więcej

XXVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza do wzięcia udziału w XXVIII Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego, które odbędzie się w miesiącach czerwiec-październik 2023 roku, w zamku malborskim.
Do konkursu zostaną dopuszczone prace, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tylko sygnowane odbitki z płyt graficznych, wykonane w latach 2020-2022.

do 20 stycznia 2023

więcej