KONKURSY

43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć absolwenci i studenci wyższych uczelni artystycznych, a także osoby z dorobkiem twórczym, choć nielegitymujące się dyplomem ukończenia akademii. Zgłaszane do konkursu obrazy – z lat 2015-2017, o dowolnych wymiarach (patrz punkt 20 regulaminu) - nie mogą być wcześniej nagrodzone ani wyróżnione.
Uczestnik może zgłosić minimum trzy, a maksymalnie pięć obrazów.
Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - jury wybiera obrazy na podstawie fotografii prac, II etap - oceniane są oryginały. Opłata za uczestnictwo wynosi 70 zł.

do 30 kwietnia 2017

więcej

Zaprojektuj symbol Teatru Kameralnego

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i podmioty prawne, które zajmują się projektowaniem plastycznym – w szczególności profesjonalni artyści plastycy i studenci takich kierunków jak malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, wzornictwo, architektura wnętrz czy szeroko pojęte sztuki wizualne.
Technika plastyczna jest dowolna – może to być płaskorzeźba, malarstwo ścienne czy grafika. Zwycięski projekt zostanie umieszczony na elewacji frontowej budynku Teatru Kameralnego w Bydgoszczy i stanie się symbolem tego obiektu.
Prace oceniane będą pod względem wartości artystycznej, czytelności symbolu i trwałości techniki wykonania. Za projekt, który wybierze jury przyznane zostaną trzy nagrody w wysokości: 5 tys. zł (I nagroda), 3 tys. zł (II nagroda) i 1 tys. zł (III nagroda).

do 30 kwietnia 2017

więcej

Konkurs NanoArt im. Profesora Tadeusza Malińskiego | Galeria Roi Doré

Roi Doré jest renomowaną paryską galerią, usytuowaną w centrum artystycznej dzielnicy Paryża, Le Marais, w bliskim sąsiedztwie Muzeum Picassa. Miarą jej sukcesu jest zarówno jakość i liczba zorganizowanych wystaw, jak i fakt, że działa ona nieprzerwanie od 2010 roku na trudnym, francuskim rynku sztuki.
Od 2012 r., Galeria Roi Doré organizuje Konkurs NanoArt 10-9 im. Profesora Tadeusza Malińskiego. W związku z sukcesem I i II edycji Konkursu (2012, 2015), Galeria Roi Doré ogłasza trzecią edycję tego wydarzenia, która objęta jest patronatem Ambasady RP w Paryżu, Ohio University, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie.
Nagrody: I Nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 1500 $ oraz wystawa indywidualna w Galerii Roi Doré. II Nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 500 $.

do 14 maja 2017

więcej

Konkursu na projekt logo Śląska Cieszyńskiego

Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Śląska Cieszyńskiego, które stanie się elementem oficjalnej identyfikacji graficznej regionu. Logo będzie obrazowało koncepcję Śląsk Cieszyński bez granic, wokół której budowana będzie promocja marki turystycznej Śląsk Cieszyński. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych.
Konkurs ma charakter jednoetapowy i międzynarodowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych posiadających kompetencje do projektowania znaków graficznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych. W przypadku osób fizycznych, w konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Autor zwycięskiego projektu Logo otrzyma nagrodę w wysokości 5.000,00 zł brutto.

do 15 maja 2017

więcej

IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym o zasięgu ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich profesjonalnych artystów. Do chwili obecnej odbyło się osiem edycji przeglądów rysunku. W ramach przedsięwzięcia organizowany jest konkurs oraz wystawa pokonkursowa, której towarzyszył będzie katalog. W katalogu zamieszczone zostaną wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy. Powyższy katalog otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu, środowiska twórcze oraz biblioteki naukowe na terenie całego kraju. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz innych instytucjach w Polsce i za granicą w ramach programu promocji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego.
Uczestnik konkursu może złożyć do trzech prac rysunkowych powstałych w latach 2014-2017, wykonanych w dowolnej technice rysunkowej, na papierze /bez oprawy/. Maksymalny format prac nie może przekroczyć 100 cm x 70 cm. Prace powinny być sygnowane. Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

do 15 maja 2017

więcej

I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ – GRAFITEKA 2017

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i zagranicą.

do 2 czerwca 2017

więcej

KOSCIUSZKO BICENTENARY - MIĘDZYNARODOWY KONKURS

Organizacja Kosciuszko Heritage Inc. z siedzibą w Sydney, wespół z Komitetem Kopca Kościuszki w Krakowie, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku oraz Polską Fundacją Kościuszkowską w Warszawie ma zaszczyt ogłosić międzynarodowy konkurs w kategoriach muzyki, grafiki i literatury z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Prace laureatów będą eksponowane w Australii i innych krajach w czasie Roku Kościuszki proklamowanego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej i obchodzonego na świecie pod auspicjami UNESCO.
Celem konkursu jest zainteresowanie artystów różnych narodowości i ras Kościuszką - Przyjacielem Ludzkości.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ponad 10 tysięcy dolarów australijskich.

do 31 lipca 2017

więcej