KONKURSY

Konkurs na Projekt Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku

Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku, obejmującej rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne otoczenia budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

do 27 marca 2017

więcej

Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki wykonanej z betonu, a także zaaranżowanie jej w formie powielonej w konkretnej lokalizacji oraz ustawienie w określonych konfiguracjach - plan rozmieszczenia form/mebli w przestrzeni stanowi jeden z elementów konkursu.
Projekt powinna cechować ciekawa koncepcja formalna i opcjonalnie dodatkowa funkcja formy/mebla (np. funkcja interaktywna, funkcja multimedialna, stojak rowerowy, kwietnik, ładowarka do urządzeń mobilnych, i inne).
Nagrody: I miejsce: 14.000 PLN brutto, II miejsce: 8.000 PLN brutto, III miejsce 5.000 PLN brutto, Wyróżnienia: 2 x 1.000 PLN brutto.

do 3 kwietnia 2017

więcej

Ogólnopolski konkurs rzeźbiarski - Trakt Królewski w Gnieźnie

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie rzeźb, przedstawiających pięciu koronowanych w Gnieźnie władców, dwie postaci legendarne związane z początkami naszej państwowości, a także postaci piętnastu Królików, przedstawiających ważne wydarzenia i osoby związane z historią Miasta.

do 10 kwietnia 2017

więcej

43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć absolwenci i studenci wyższych uczelni artystycznych, a także osoby z dorobkiem twórczym, choć nielegitymujące się dyplomem ukończenia akademii. Zgłaszane do konkursu obrazy – z lat 2015-2017, o dowolnych wymiarach (patrz punkt 20 regulaminu) - nie mogą być wcześniej nagrodzone ani wyróżnione.
Uczestnik może zgłosić minimum trzy, a maksymalnie pięć obrazów.
Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - jury wybiera obrazy na podstawie fotografii prac, II etap - oceniane są oryginały. Opłata za uczestnictwo wynosi 70 zł.

do 30 kwietnia 2017

więcej

Zaprojektuj symbol Teatru Kameralnego

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i podmioty prawne, które zajmują się projektowaniem plastycznym – w szczególności profesjonalni artyści plastycy i studenci takich kierunków jak malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, wzornictwo, architektura wnętrz czy szeroko pojęte sztuki wizualne.
Technika plastyczna jest dowolna – może to być płaskorzeźba, malarstwo ścienne czy grafika. Zwycięski projekt zostanie umieszczony na elewacji frontowej budynku Teatru Kameralnego w Bydgoszczy i stanie się symbolem tego obiektu.
Prace oceniane będą pod względem wartości artystycznej, czytelności symbolu i trwałości techniki wykonania. Za projekt, który wybierze jury przyznane zostaną trzy nagrody w wysokości: 5 tys. zł (I nagroda), 3 tys. zł (II nagroda) i 1 tys. zł (III nagroda).

do 30 kwietnia 2017

więcej

IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym o zasięgu ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich profesjonalnych artystów. Do chwili obecnej odbyło się osiem edycji przeglądów rysunku. W ramach przedsięwzięcia organizowany jest konkurs oraz wystawa pokonkursowa, której towarzyszył będzie katalog. W katalogu zamieszczone zostaną wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy. Powyższy katalog otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu, środowiska twórcze oraz biblioteki naukowe na terenie całego kraju. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz innych instytucjach w Polsce i za granicą w ramach programu promocji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego.
Uczestnik konkursu może złożyć do trzech prac rysunkowych powstałych w latach 2014-2017, wykonanych w dowolnej technice rysunkowej, na papierze /bez oprawy/. Maksymalny format prac nie może przekroczyć 100 cm x 70 cm. Prace powinny być sygnowane. Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

do 15 maja 2017

więcej

I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ – GRAFITEKA 2017

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i zagranicą.

do 2 czerwca 2017

więcej

KOSCIUSZKO BICENTENARY - MIĘDZYNARODOWY KONKURS

Organizacja Kosciuszko Heritage Inc. z siedzibą w Sydney, wespół z Komitetem Kopca Kościuszki w Krakowie, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku oraz Polską Fundacją Kościuszkowską w Warszawie ma zaszczyt ogłosić międzynarodowy konkurs w kategoriach muzyki, grafiki i literatury z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Prace laureatów będą eksponowane w Australii i innych krajach w czasie Roku Kościuszki proklamowanego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej i obchodzonego na świecie pod auspicjami UNESCO.
Celem konkursu jest zainteresowanie artystów różnych narodowości i ras Kościuszką - Przyjacielem Ludzkości.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ponad 10 tysięcy dolarów australijskich.

do 31 lipca 2017

więcej