facebookfacebook

GALERIA PRO ARTE
Okręgu Zielonogórskiego ZPAP

OSTATNIA WYSTAWA


Mirosław Biały
MALARSTWO

 

Wystawa czynna
od 28 czerwca do 11 lipca 2019O!świecenie

Wystawa pokonkursowa
II Konkursu Graficznego im. Jana Feliksa Piwarskiego Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

ZOBACZ

O!świecenie
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji konkursu organizatorzy zwracają się z prośbą o wypełnienie ANKIETY...

ANKIETA

WYSTAWY
W GALERII
PRO ARTE

Lista wszystkich wystaw, które odbyły się w Galerii PRO ARTE

tutaj

ARTYSTA
DZIEŁO
ODBIORCA

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Pod takim hasłem Galeria PRO ARTE prezentowała w latach 2007-2012 cykl wystaw, którego celem było przybliżenie sylwetek twórców, pokazanie różnorodności ich artystycznych postaw i form wypowiedzi...

lista wystaw(po) MYŚL (czasem) O SZTUCE:
Związek Polskich Artystów Plastyków jest profesjonalnym stowarzyszeniem artystów sztuk wizualnych działającym w 22 okręgach w Polsce, założonym w 1911 r. w Krakowie.
Zrzesza 8500 artystów tworzących w specjalnościach: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura wnętrz, ceramika, szkło, witraż, medalierstwo, tkanina, wzornictwo przemysłowe, mebel, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, fotografia, multimedia...
Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Statut ZPAP wspiera rozwój i upowszechnianie twórczości plastycznej, zajmuje się integracją zawodową artystów plastyków, ochroną prawną statusu artysty w społeczeństwie oraz animowaniem aktywności twórczej poprzez wystawy, konkursy, plenery i wydawnictwa.
Od 1996 r. ZPAP prowadzi zbiorowy zarząd prawami autorskimi do utworów plastycznych. Jest zorganizowaną instytucjonalnie formą reprezentacji środowiska artystycznego wobec władz państwowych i samorządowych oraz ich partnerem na forum międzynarodowym.
Jako Polski Komitet Narodowy International Association of Art/UNESCO posiadamy swojego przedstawiciela w Światowym Komitecie Wykonawczym IAA.
ZPAP jest reprezentowany również w Radzie Artystów Europy.

OKRĘG ZIELONOGÓRSKI ZPAP

Początki lubuskiego środowiska plastycznego sięgają roku 1945, pierwsze wystawy i prezentacje odbyły się już rok później. Z roku 1946 pochodzi pierwszy plan wspólnych, zielonogórsko-gorzowskich działań artystycznych i pierwsze próby ukonstytuowania się środowiska w instytucjonalnych ramach organizacyjnych.
28 maja 1954 roku decyzją Zarządu Głównego ZPAP utworzona została w Zielonej Górze Delegatura ZPAP Okręgu Poznańskiego. W 1959 roku Zarząd Główny ZPAP nadał dotychczasowej delegaturze prawa oddziału, a w 1960 roku prawa okręgu.NASZ ADRES

Okręg Zielonogórski ZPAP
65-001 Zielona Góra
ul. Stary Rynek 2-3

e-mail: zpap.zgora@wp.pl

Konto bankowe:
71 1090 1535 0000 0000 5301 9145

WŁADZE OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO ZPAP 

JAK ZROBIĆ WYSTAWĘ...

w Galerii PRO ARTE

INFORMACJE

ZAKŁADKA ARTYŚCI
Nowe prace w zakładce Janusza Skiby


SPRAWY CZŁONKOWSKIE


Droga Koleżanko,
Drogi Kolego!

Jeżeli chcesz, korzystając z naszej strony www, zaistnieć w internecie jako twórca, pobierz poniższy formularz i zapoznaj się z nim.

FORMULARZKoleżanki i Koledzy!

Sklep z materiałami dla plastyków DECO PLASTYK oferuje członkom Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (za okazaniem legitymacji członkowskiej) rabat w wysokości 10% !
(rabat nie obejmuje jedynie towarów będących aktualnie w promocji).

Adres sklepu:
Zielona Góra, ul. Jedności 33

Godziny otwarcia:
pn-pt: 9:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 14:00

Kontakt:
kom. 666 555 537
e-mail: sklep@decoplastyk.pl

ZAPRASZAMY