facebookfacebook

GALERIA PRO ARTE
Okręgu Zielonogórskiego ZPAP

ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ


Jerzy Fedro
Między HB a 8B
 

Wernisaż odbędzie się
20 września 2019
o godz. 18:00O!świecenie

Wystawa pokonkursowa
II Konkursu Graficznego im. Jana Feliksa Piwarskiego Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

ZOBACZ

O!świecenie
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji konkursu organizatorzy zwracają się z prośbą o wypełnienie ANKIETY...

ANKIETA

WYSTAWY
W GALERII
PRO ARTE

Lista wszystkich wystaw, które odbyły się w Galerii PRO ARTE

tutaj

ARTYSTA
DZIEŁO
ODBIORCA

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Pod takim hasłem Galeria PRO ARTE prezentowała w latach 2007-2012 cykl wystaw, którego celem było przybliżenie sylwetek twórców, pokazanie różnorodności ich artystycznych postaw i form wypowiedzi...

lista wystaw(po) MYŚL (czasem) O SZTUCE:Związek Polskich Artystów Plastyków jest profesjonalnym stowarzyszeniem artystów sztuk wizualnych działającym w 22 okręgach w Polsce, założonym w 1911 r. w Krakowie.
Zrzesza 8500 artystów tworzących w specjalnościach: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura wnętrz, ceramika, szkło, witraż, medalierstwo, tkanina, wzornictwo przemysłowe, mebel, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, fotografia, multimedia...
Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Statut ZPAP wspiera rozwój i upowszechnianie twórczości plastycznej, zajmuje się integracją zawodową artystów plastyków, ochroną prawną statusu artysty w społeczeństwie oraz animowaniem aktywności twórczej poprzez wystawy, konkursy, plenery i wydawnictwa.
Od 1996 r. ZPAP prowadzi zbiorowy zarząd prawami autorskimi do utworów plastycznych. Jest zorganizowaną instytucjonalnie formą reprezentacji środowiska artystycznego wobec władz państwowych i samorządowych oraz ich partnerem na forum międzynarodowym.
Jako Polski Komitet Narodowy International Association of Art/UNESCO posiadamy swojego przedstawiciela w Światowym Komitecie Wykonawczym IAA.
ZPAP jest reprezentowany również w Radzie Artystów Europy.

OKRĘG ZIELONOGÓRSKI ZPAP

Początki lubuskiego środowiska plastycznego sięgają roku 1945, pierwsze wystawy i prezentacje odbyły się już rok później. Z roku 1946 pochodzi pierwszy plan wspólnych, zielonogórsko-gorzowskich działań artystycznych i pierwsze próby ukonstytuowania się środowiska w instytucjonalnych ramach organizacyjnych.
28 maja 1954 roku decyzją Zarządu Głównego ZPAP utworzona została w Zielonej Górze Delegatura ZPAP Okręgu Poznańskiego. W 1959 roku Zarząd Główny ZPAP nadał dotychczasowej delegaturze prawa oddziału, a w 1960 roku prawa okręgu.NASZ ADRES

Okręg Zielonogórski ZPAP
65-001 Zielona Góra
ul. Stary Rynek 2-3

e-mail: zpap.zgora@wp.pl

Konto bankowe:
71 1090 1535 0000 0000 5301 9145

WŁADZE OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO ZPAP 

JAK ZROBIĆ WYSTAWĘ...

w Galerii PRO ARTE

INFORMACJE

ZAKŁADKA ARTYŚCI
Nowe prace w zakładce Janusza Skiby


SPRAWY CZŁONKOWSKIE


Droga Koleżanko,
Drogi Kolego!

Jeżeli chcesz, korzystając z naszej strony www, zaistnieć w internecie jako twórca, pobierz poniższy formularz i zapoznaj się z nim.

FORMULARZKoleżanki i Koledzy!

Sklep z materiałami dla plastyków DECO PLASTYK oferuje członkom Okręgu Zielonogórskiego ZPAP (za okazaniem legitymacji członkowskiej) rabat w wysokości 10% !
(rabat nie obejmuje jedynie towarów będących aktualnie w promocji).

Adres sklepu:
Zielona Góra, ul. Jedności 33

Godziny otwarcia:
pn-pt: 9:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 14:00

Kontakt:
kom. 666 555 537
e-mail: sklep@decoplastyk.pl

ZAPRASZAMY